Croatian English French German Italian Spanish

Banja Luka

Nema značajne naoblake
  • Nema značajne naoblake
  • Temperatura: 19 °C
Izmjereno:
31. Avgust 2015 - 7:30

Mostar: Vedro, 21 °C

Sarajevo: Vedro, 15 °C

Tuzla: Vedro, 17 °C

Prezentacija sira Trapista u Prodexu u Gorici

U sklopu obiljezavanja rođendana kompanije Pordex održana je prezentacija originalnog isra Trapista.

Počela žetva pšenice

Povoljne vremenske prilike uslovile su da pšenica dozrije i da se otpočne sa žetvom. Ovih dana smo počeli sa skidanjem usjeva pšenice, koja je nešto slabija od očekivanog. Razlog je nemogućnost kvalitetne pripreme terena u jesnjoj sjetvi i velika količina vlage u zemlji u tim peridu.

Postrna sjetva kukuruza

Prije dva dana palo je malo i kiše, tako da smo se odlučili da posijemo postrni kukuruz. To ćemo da uradimo na površini sa koje smo prethodno silirali stočni grašak, radimo tanjranje, teškim tanjiračama i sjetvu kukuruza iz FAO grupe 300 i 200. 

Košnja trave i priprema sijena

Pogodni vremenski uvjeti doveli su do košnje trave oko caritasovog doma za starije osobe "Ivan Pavao II" na Petrićevcu u Banja Luci. Trava će se na prirodni način sušiti, a zatim balirati. Na ovaj način ćemo dobiti sijeno koje ćemo koristiti za ishranu krava na našoj farmi. Ove godine iznimno je velika trava tako da očekujemo i dosta sijena. Na ovim poslovima angažirano je najveći dio zaposlenih u ZZ Livač. U prethodnom period završili smo košnju stočnog graška i pripremu sijenaže, a takođe i korekciju kukuruza.

Obavijestenje Inspektorata RS o siru Trapistu

Zemljoradnička zadruga "Livač" p.o., čiji jedan od osnivača "Caritas" biskupije Banja Luka, obratila se nadležnim kontrolnim institucijama sa zahtjevom za zaštitu intelektualnog vlasništva, a koji se odnosi na proizvodnju sira "Trapist".

Naime Zemljoradnička zadruga je kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i kod Međunarodne organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi zaštitila žig "Trapist", te kao nosilac registrovanog žiga ima isključivo pravo na na obilježavanje navedenog proizvoda i upotrebu ovoga žiga u privrednom prometu.

S obzirom na navedeno, proizvodnja bilo kojega drugoga proizvođača koji nosi naziv "Trapist sir" smatrat će se zloupotrebom prava koja proističu na osnovu zaštite žiga i obmanom potrošača i isto će biti sankcionisano.Tržišna inspekcija će u narednom periodu u redovnim kontrolama kod subjekata koji posluju sa hranom posebnu pažnju obratiti na ovu vrstu proizvoda i preduzimati mjere u skladu sa zakonom.

http://www.inspektorat.vladars.net/index.php?option=com_content&view=art...

ZZ Livač na Mostaskom sajmu

ZZ Livač je i ove godine predstavio se na osamnaesti Međunarodnom sajmu gospodarstva – Mostar 2015. Ove godine se na njemu predstavilo 700 izlagača iz 20 zemalja. Kao i svake godine mi smo imali svoj štand u suradnji sa Udrugom Hercegovački Stap.

Vaše mišljenje o Trapist siru?: