Croatian English French German Italian Spanish

Banja Luka

Vedro
  • Vedro
  • Temperatura: 6 °C
Izmjereno:
24. Februar 2017 - 2:00

Mostar: Pretežno oblačno, 8 °C

Sarajevo: Nema značajne naoblake, 1 °C

Tuzla: Vedro, 2 °C

03. Razmnožavanje krava

Razmnožavanje krava je biološki proces i ono podrazumjeva mogućnost oplodnje, nošenja i rađanja zdravog teleta sposobnog za život. Ova biološka zakonitost se odvija u određenim vremenskim razmacima. Ukoliko krava zadovoljava ovim zahtjevima ona je plodna. Kada je krava plodna, stočar nema velikih briga, ali nepolodnost krava je dosta česta i stočaru zadaje mnogo problema.

 

NEPLODNOST KRAVA

Neplodnost ili jalovost je takvo stanje kada ženska životinja ne može rađati potomstvo sposobno za život. U užem smislu riječi neplodne su one životinje koje ne mogu biti oplođene, odnosno ne ostaju gravidne (steone). Za neplodne smatraju se one krave koje pet mjeseci nakon prošlog teljenja ne ostaju steone, premda su se redovno parile ili bile osjemenjene. Neplodnim se smatraju i one krave koje se u tom vremenskom periodu ne tjeraju, odnosno ne pokazuju znakove tjeranja (vođenja, gonjenja). Junice se smatraju neplodne ako nakon tri redovna parenja ne ostaju steone.
Prirodna je pojava neplodnost mlađih junica, koje još nisu pripuštene, jer nisu dovoljno razvijene. Neplodnost starih krava, kod kojih je reprodukcija (razmnožavanje) prestala radi starosti je, također prirodna i uobičajena pojava.
Junice su jalove ako se u starosti od 16-18 mjeseci i težine od 380-400 kg, još nisu gonile, ili u to vrijeme nisu ostale steone poslije 3 do 4 osjemenjavanja. Krave su jalove ako se nisu tjerale ili nisu ostale steone 120 dana nakon telenja. Slabije plodne krave i junice smatramo sve krave i junice koje nisu ostale steone u optimalnom roku, a držimo ih u dobrim uslovima i pravilno ih hranimo. Neplodnom smatramo krave i junice kod kojih smo ustanovili nenormalne promjene na polnim organima koje sprečavaju steonost za duže vrijeme
U vezi sa neplodnosti goveda često se postavlja pitanje:
Kako to, da neka, na oko posve zdrava grla, nisu sposobna za rasplod?
Nauka je utvrdila da neplodnost goveda, ali i drugih vrsta životinja ne mora biti posljedica oboljenja njihovih reproduktivnih (polnih organa). Utvrđeno je da životinje mogu biti plodne i razmnožavati se iako su im neki polni organi bolesni. Istraživanjem tih bolesti veterinarska nauka je ustanovila da su mnoge bolesti i smetnje, koje uzrokuju neplodnost goveda, česta posljedica nekih nedostataka u uzgoju, koji je izvan organizma rasplodnih životinja.
Ovi nedostatci vrše trajno nepovoljan uticaj na rad polnih organa i to se manifestuje kao neplodnost životinja. Poznato je da za različite slučajeve neplodnosti nisu uvijek krive rasplodne životinje, odnosno njihovi reproduktivni organi, nego vrlo često uslovi u kojima se one drže i uzgajaju. Bolesti i smetnje ove vrste ubrajamo u područje uzgojnih bolesti domaćh životinja. Uzgojnim se nazivaju jer prave smetnje u pravilnom razmnožavanju, a time i u uzgoju domaćih životinja. Mnoge bolesti iz tog područja su posljedica nekih uzgojnih nedostataka pa je u takvim slučajevima njihovo uklanjanje u uskoj vezi sa pravilnim držanjem i ishranom, odnosno sa ispravnim uzgojem životinja.
Neplodnost se može javiti kod svih domaćih životinja, ali najčešće nastaje kod goveda. Mnogo češće se stiče tokom života (80%) nego što je urođeno (20%).
Neplodnost životinja uzrokuju mnogi unutrašnji i vanjski faktori.
Unutrašnji faktori leže u samoj životinji i nastaju kao posljedica oboljenja polnih (reproduktivnih) organa zbog kojih se njihov rad poremeti.
Vanjski uzroci su van organizma životinje. Oni su posljedica nepravilnog, odnosno nepovoljnog uzgoja životinja. Pod uzgojem se podrazumjeva držanje, njega i ishrana stoke.
Uzroci neplodnosti krava mogu biti:
1. Greške u ishrani: (60%-75% ukupne neplodosti, na sve ostale oblike otpada 25-40% neplodnosti), koju čini:
- nedovoljna i pogrešna ishrana kroz duži period
- nedostatak bjelančevina, vitamina, minerala,
- gladovanje u vrijeme suša, poplava, ratova,
- buđava, pokvarena i smrznuta hrana i voda,
- otrovne biljke,
- nedostatak vode,
- prekomjereno đubrenje zemljišta vještačkim gnojivima i dr.

2. Greške u držanju:
- stalno držanje u štali (staji), bez paše i kretanja,
- neugodni, kratki i tvrdi ležaji,
- nečiste, mračne, neprovjetrene, hladne ili pregrijane štale
- slaba njega,
- visoka mliječnost,
- loš postupak sa kravama,
- jake žege u toku ljeta i velike hladnoće zimi, velika vlaga i dr.

3. Oboljenje polnih organa: (ovom problematikom se bave isključivo stručnjaci iz ove oblasti, pa je nećemo posebno napominjati)

4. Greške u osjemenjivanju:
- propuštanje gonjenja (vođenja),
- kasno ili prerano osjemenjavanje,
- pogrešno, nestručno osjemenjavanje,
- osjemenjavanje mrtvim ili slabo pokretljivim sjemenom,
- osjemenjavanje suviše mladih i nerazvijenih životinja,
- osjemenjavanje starih životinja i dr.

5. Razna oboljenja: - nogu, kičme, papka, mišića, organa za varenje, vimena i dr.

6. Parazitska oboljenja: metilj, šugarac, uši, gljivice – smanjuju otpornost organizma i ometaju ili prekidaju reproduktivne funkcije.

Slične pojave ili uzgojne smetnje zapažaju se i kod ženskih životinja koje su promijenile mjesto boravka (ili vlasnika) ili nakon dužeg transporta. Takvo stanje može potrajati duže vrijeme, sve dok se životinje ne prilagode novim uzgojnim uslovima. U tim slučajevima im je potrebno posvetiti mnogo više pažnje i nježnosti u ophođenju.
Za pronalaženje pravih uzroka različitih poremećaja u reprodukciji stoke vrlo važni su sami stočari, odnosno vlasnici (držaoci) krava. Oni trebaju stručnjaku (veterinaru) davati istinite, tražene podatke o uzgoju, načinu držanja, njezi i ishrani stoke, te izvršavati data im upustva u cilju promjena ili poboljšanja uzgojnih uslova stoke na svojim imanjima. Bez obostrane saradnje oko uklanjanja smetnji na ovom planu neće ni biti pozitivnih rezultata.

Neplodnost može biti posljedica nepravilne građe polnih organa kao što su:

Infantilizam – ovaj pojam govori o nerazvijenim polnim organima u junice, odnosno, kada su junice već prispjele za pripust (težina, starost), ali u njih nalazimo vrlo malene polne organe (kao u teladi) koji nisu u funkciji. Ta pojava može biti urođena, ali je najčešće stečena (hronične bolesti, slaba ishrana i uslovi držanja ženske teladi itd.). Ovakve junice se ne liječe, niti se mogu izliječiti i treba ih izlučiti iz priploda utoviti i zaklati. Ako je ovakva junica oteljena od vještačkog osjemenjivanja, pojavu treba prijaviti veterinarskoj stanici kako bi oni vidjeli o kojem se sjemenu i biku radi, te ga eventualno isključiti iz rasploda, kako bi se ta pojava mogla spriječiti

Frimartinizam – predstavlja oblik nepravilnosti u razvoju ženskih polnih organa. U 95% slučajeva javlja se kada krava oteli raznopolne blizance (žensko i muško). Takve su junice neplodne. Frimartine junice imaju volovski izgled i ponašanje muških životinja. One se ne tjeraju, ali ponekad skaču po drugim životinjama. Takve junice treba utoviti i dati na klanje.

Hipoplazije jajnika – podrazumijeva malene, smrežurane jajnike, laganije od 2 grama. Bolest je nasljedna i rezultira neplodnošću ili slabijom plodnošću. Junice se ne gone i ostaju neplodne. Takve junice treba isključiti iz rasploda, utoviti i dati na klanje.

Neplodnost može nastupiti i usljed upalnih promjena na polnim organima.
Uglavnom nastaju i šire se polnim putem, parenjem zaraženih krava i bikova kao specifične infekcije, i kao nespecifične u kojim vrlo važnu ulogu imaju, osim uzročnika, način držanja životinja, ishrana, kondicija, zdravstveno stanje, klimatski, vremenski i higijenski uslovi, te intezitet iskorištavanja krava.

Hronična upala maternice – hronični endometritis

To je najčešći uzrok jalovosti krava i junica. Bolest se očituje kao upala maternice, a ne izaziva promjene opšteg zdravstvenog stanja krave ili junice. Često nastaje kod vođenja krave i junice kada zaražen bik skače, zatim nestručnog izvođenja vještačkog osjemenjavanja, a najčešće prilikom pomaganja kod porođaja, u babinjama, posebno kod zaostajanja posteljice.
Hronični endometritisi dijele se na 4 stepena, ali je za sve zajedničko da iz vagine imamo iscjedak koji varira od zamućene sluzi plavkaste boje do krpica gnjoja, te samog gnjoja.
Ovakve životinje ne smiju se nikako pripuštati, već ih treba liječiti. Uspjeh liječenja ovisi o kakvom se endometritisu radi, ali je sigurno da liječenje junica i krava traje od jednog do nekoliko mjeseci. Poslije liječenja maternice preporučuje se propuštanje jednog gonjenja, ukoliko sluz nije savršeno staklaste boje.

Neplodnost prouzrokovana slabo ishranom (nutritivni, alimentarni sterilitet)

Nedovoljna i nekvalitetna ishrana krava i junica najčešći je uzrok ove neplodnosti. Hrana koja ne sadrži dovoljne količine minerala, vitamina i bjelančevina, kao i gladovanje životinja, a dešava se u sušnim godinama, poslije poplava, dugim i oštrim zimama, ratovima, utiče da se u takvim prilikama jalovost javlja u oko 50% životinja. Ova neplodnost se naziva «gladni sterilitet».
Gladni sterilitet nastaje, najčešće, u toku zime i proljeća kada je hrana loša i male hranjive vrijednosti (kukuruzovina, slama, pljeva, loše sijeno i dr.). Slaba ishrana uzrokuje zakašnjenje polnog razvoja ženskih i muških životinja, te njihovo kasno uvođenje u priplod. To ima za posljedicu nedovoljnu razvijenost polnih organa, a kasnije njihovo slabo funkcionisanje. Slaba ishrana steonih krava i junica dovodi do toga da one troše svoje sopstvene materije i gube kondiciju. Takva stanja dovode do pobačaja i rađanja slabih mladunaca nesposobnih za život. Preobilna ishrana, također dovodi do pojave neplodnosti, jer nastaje gojaznost i slaganje masti u polnim žlijezdama i organima. U takvim slučajevima potrebno je smanjiti ishranu i dovesti krave i junice u priplodnu kondiciju. Gladni sterilitet može se liječiti davanjem dovoljne količine kvalitetne hrane, tako da sterilne životinje postaju ponovo plodne.

Nedostatak mineralnih materija

U ishrani krava i junica neophodni su minerali, jer oni učestvuju u građi organizama i mnogobrojnih procesa u njemu. Neki minerali su manjak u organizmu, a neki, opet višak, ali ni jedno ni drugo po organizam nije dobro. U takvim slučajevima nastaju poremećaji zdravstvenog stanja, oboljenja, neplodnosti i smanjenje proizvodnje. Sadržaj minerala u organizmu je veoma važan i njihov poremećaj izaziva nepravilno funkcionisanje organizma, ali od minerala mi ćemo izdvojiti sljedeće: kalcijum, fosfor, kalijum, natrijum i hlor. Posebno je bitan odnos kalcijuma i fosfora u hrani koji bi trebao biti 2:1, a toleriše se se i odnos 3:1. Fosfora ima više u hrani nego nego kalcijuma pa bi se kalcijum morao nadomjestiti obavezno davanjem mineralno vitaminskih smjesa u hrani (kostovit). Kravama i junicama obavezno se mora svakodnevno davati kuhinjska ili stočna so u količini od najmanje 30-40 grama, što odgovara jednoj kuhinjskoj kašiki. Nikako se ne smije davati so sedmično ili mjesečno u većim količinama, jer to dovodi do trovanja krava i junica. Nedostatak kuhinjske soli dovodi do pobačaja, neplodnosti, smanjenja lučenja mlijeka, lizanja zidova štale, pijenje mokraće i osoke, mršavljenja, slabog apetita i žeđi.

Nedostatak vitamina

Od svih vitamina u organizmu goveda, za nesmetanu reprodukciju najvažniji su vitamini A, D i E. Nedostatak vitamina u organizmu je česta pojava, a najčešća je tokom zime i proljeća.
Nedostatak vitamina A dovodi do poremećaja funkcije jajnika, neredovnog gonjenja, lažnog gonjenja, tihog gonjenja, izostajanja gonjenja, zaostajanja posteljice, pobačaja, rađanja za život nesposobne teladi, rađanja nakaznih teladi i sl. Da bi se to izbjeglo krave treba u proljeće i ljeto goniti na dobru pašu, hraniti ih dobrim sijenom, repom i po mogućnosti silažom. Također je kravama potrebno putem injekcija dati udarne doze vitamina A.
Nedostatak vitamina D izaziva u krava poremećaj vođenja, izostanak vođenja, poremećaje funkcije organizma i neplodnosti. Krave na paši ili ispustu izložene suncu, putem određenih materija u koži nadoknađuju određenu količinu tog vitamina i zato je veoma bitno da su krave van staje što češće i da su izložene suncu.
Zajedno sa vitaminom A i D, vitamin E ima veliku ulogu u zdravlju i polodnosti krava. Njegov nedostatak je naročito izražen zimi. Nedostatak vitamina E remeti funkciju polnih oragana, srca, a njegovo prisustvo povećava u organizmu zalihe vitamina A. Potrebe vitamina E u organizmu podmiruju se zelenom hranom (travom, djetelinom, žitaricama, silažom) i klijalnim žitaricama (ječam, zob, kukuruz).

Nedostatak minerala i vitamina zauzima najvažnije mjesto u nastanku nespecifičnog steriliteta goveda i drugih domaćih životinja. Normalno snadbjevanje krava i junica mineralima i vitaminima dovodi do suzbijanja ili otklanjanja neplodnosti. Minerali i vitamini primjenjuju se kao pomoćna ljekovita sredstva u liječenju steriliteta goveda i drugih domaćih životinja. Visoke doze vitamina A, D i E veoma povoljno djeluju na poces reprodukcije goveda i drugih životinja.
Minerala i vitamina mora biti dovoljno u organizmu kako bi se izbjegle posljedice njihovog nedostatka i nepravilno djelovanje na reprodukciju krava i drugih domaćih životinja. Zato hrana mora biti kavalitetna i raznovrsna, a vitamini i minerali se mogu unositi u organizam i putem industrijskih preparata (kostovit, koštano brašno) te davanje istih putem injekcija.

Neplodnost zbog lošeg držanja i djelovanja klimatskih faktora

Poslije ishrane, držanje i njega su najvažniji činioci koji utiču na plodnost životinja. Staje treba da obezbjede neophodne uslove za život krava i njihovu proizvodnju. Takvi objekti treba da sadrže dovoljno čistog vazduha, svjetla i umjerene temperature. Ležaji za životinje trebaju biti udobni, prostrani, suvi i čisti i da obezbjeđuju odmor životinjama. Krave trebaju redovno da se kreću u ispustu ili na paši. Svakodnevno kretanje djeluje povoljno na organizam, znaci gonjenja su jasniji i izraženiji, što povoljno utiče na povećanje plodnosti. Pri stalnom držanju u štali i ne kretanju krava dolazi do oboljenja polnih organa (ciste na jajnicima) što dovodi do dugotrajne neplodnosti krava. Za neplodnost životinje veoma je važna higijena porođaja i babinja pa je vrlo važno da se porođaju i higijeni staja posveti posebna pažnja. Najviše oboljenja polnih organa kod krava vodi porijeklo iz babinja (perperijum).
Veoma je važno obrezivanje papaka, jer oboljenje papaka smanjuje plodnost i proizvodnju mlijeka. Oboljenje papaka nastaje usljed tvrdog poda i kratkog ležišta. Padanje sa nogu i ne kretanje slabi polnu funkciju, gonjenje je neprimjetno, a krave ostaju duže vrijeme neplodne.
Klimatski faktori i godišnje doba pokazuju znatan uticaj na plodnost krava. Visoke ljetne teplerature u julu i avgustu izazivaju toplotni stres i znatno smanjuju plodnost. Izuzetno visoke i niske temperature potiskuju polne funkcije. Prirodno dnevno i vještačko svijetlo povoljno djeluju na polne funkcije i plodnost krava. Kod niskog pritiska krave bolje ostaju steone, ali je češća pojava zalijeganja poslije teljenja.
Visoka proizvodnja mlijeka izaziva znatno opterećenje organizma i sa nedostatcima u ishrani i držanje dolazi do do stresa i poremećaja polnog ciklusa (zaostajanja posteljice, upale maternice, izostajanja gonjenja, ciste na jajnicima, tiho gonjenje i dr.). Viskoko mliječne krave teže ostaju steone nego slabo mliječne krave.
Sa starenjem krave postaju manje plodne, jer slabi funkcija polnih žlijezda i organa. Krave su najplodnije u dobi od 4-8 godina i o tome se mora voditi računa.
Poseban oblik neplodnosti kod krava predstavlja sterilitet bez vidljivih simptoma (bezsimptomski sterilitet) čije uzroke nije moguće utvrditi. On čini oko 20% ukupnog steriliteta krava. Uzroci ove neplodnosti su različiti i komleksni, liječenje je neizvijesno, a otklanjanje se sastoji u dobroj ishrani, njezi, držanju i pravilnom odabiru (selekciji) ženske teladi za reprodukciju. Kod krava se često događa da ne završe period steonosti već plod istiskuju iz maternice prije vremena. Takva pojava se naziva pobačaj ili abortus. Ukoliko se dogodi da je plod živ (što se rijetko događa) on brzo ugiba, jer je nesposoban za život van maternice, odnosno u spoljašnoj sredini. Može nastati putem infekcije (bakterije, paraziti, virusi, gljivice), a postoje i sporadični (neinfektivni) pobačaji. Spoljašnji uzroci sporadičnog pobačaja su mehaničke povrede, pad, udarci nogom, natjerivanje gravidnih krava kroz uske vratnice i hodnik, dug prevoz, grub postupak, pokvarena buđva, smrzla hrana, ledeno-hladna voda, kisela silaža, buđavo sijeno, kupanje u hladnoj vodi, hladne i prevruće staje, trovanje lijekovima i otrovima, vakcinacija protiv određenih bolesti i dr.
Poslije pobačaja prognoza po kravu obično je dobra, ako ne dođe do komplikacije (zaostajanja posteljice, upale maternice, infekcije u babinjama i dr.).
Kao posljedica upale maternice može nastati povremena ili trajna jalovost. Neki stručnjaci tvrde da se pobačaj može spriječiti, ali naša dugogodišnja iskustva govore suprotno: pobačaj koji je počeo ne može se spriječiti.

POLNI ŽAR (VOĐENJE, TJERANJE) KRAVA

Životinje se mogu uspješno pariti samo u doba kada su u stanju polnog žara. Polni žar je vanjsko obilježje krava koje se nalaze u stanju polnog nagona. Vanjski znaci polnog žara su posljedica jačeg priliva krvi u vanjske i unutrašnje polne organe. Ženske životinje su polno zrele sa osam do devet mjeseci starosti, nekad i ranije, ali ih tada ne treba pripuštati (osjemenjivati), jer nisu fiziološki zrele (nedovršen rast, mala težina, nerazvijeni polni organi).

Junice treba osjemenjavati sa starosti najmanje 15 (petnaest) mjeseci i težinom od 350-400 kg, a nikako ranije. Zavisno od rase najbolje je prvi put ih osjemenjivati u starosti od 16 – 20 mjeseci, dok primitivne rase kao što je buša najbolje osjemenjivati sa 24 mjeseca starosti. Kad će junice dostići period za prvi priplod zavisi od uslova držanja, njege i ishrane.

Polni žar se manifestuje tako što su krave uznemirene, neke riču, gube apetit, skaču na druga goveda i češće izlučuju manje količine mokraće. Stidnica im je natečena, prokvašena, mlohava, crvena i iz nje se izlučuje bistra sluz staklstog izgleda, rastegljiva, ljepljiva koja može biti pomješana sa nešto krvi. Ovi vanjski znaci vođenja se mnogo jače ispoljavaju kod goveda koja se više kreću i žive prirodnijim načinom života, tj. na pašnjacima, nego kod goveda koja se drže stalno u štali.

Kod nekih krava se gonjenje često ne primjećuje. Takvo gonjenje se naziva «tiho gonjenje». Često se pojavljuje kod goveda koja se dugo drže u štalama, kod debelih (uhranjenih) i visokomliječnih krava. Najsigurniji znak da krava vodi je da se ne brane od skoka drugih životinja ili od parenja.
Polni žar u krava traje različito od 12 do 30 sati, a prosječno 24 sata.
Osjemenjavanje krava na početku polnog žara je prerano i beskorisno, a isto je beskorisno i kasno osjemenjavanje.
Kravu je najbolje osjemeniti oko 20-og sata od početka polnog žara.
Za stočare je ipak najvažnije da zapamte sljedeće:

Krave koje se tjeraju ujutro osjemenjavaju se popodne (uveče), a krave koje se tjeraju popodne ili uveče osjemenjavaju se sutradan ujutro.

Važno je napomenuti da većina krava (oko 60%) počinje da se tjera u ranim jutarnjim satima, odnosno poslije ponoći.

Polni ciklus kod krava traje od 18 do 24 dana, najčešće 21 dan.

Nakon telenja prvo vidljivo gonjenje se javlja nakon 40 dana, a to zavisi od uslova držanja i ishrane. Ako se krave hrane dobro, tjeranje se može javiti i ranije, a ako se krave hrane lošije prvo tjeranje se može pojaviti tek nakon nekoliko mjeseci.
Krave sa većom proizvodnjom mlijeka najbolje je pripuštati (osjemenjavati) 60 dana nakon telenja. Krave koje su se teže otelile, imale zaostajanje posteljice (loza, pometina), upalu maternice, pripuštamo tek kod drugog tjeranja, odnosno kada se krave izliječe, a to je obično 80-100 dana nakon telenja. Krave su plodnije ako su uslovi držanja i ishrane dobri, a proizvodnja mlijeka manja.

PRIPREMA ŽIVOTINJE ZA POROĐAJ (TELENJE)

Pod telenjem goveda se podrazumijeva izlazak teleta iz maternice, jer je ispunjeno vrijeme nošenja ploda. Vanjski, vidljivi znaci da će porođaj uskoro nastupiti su: povećanje i prokvašenost stidnice, iznad korijena repa se uočava veća upalost mišića, napetost stomaka popušta, a stomak se spušta a gladne jame upadnu, vime se povećava i nalijeva. Pred sam porođaj iz stidnice se često cijedi sluzava tečnost. Sam porođaj je vrlo važan događaj, tako da je neplodnost krava vrlo često u vezi sa predhodnim porođajem. Uslijed povreda polnih organa, još češće zbog nehigijenskih prilika u samom činu telenja, krave mogu dobiti različita oboljenja koja uzrokuju privremenu ili trajnu nepolodnost (jalovost).
Često se događa da nestručne osobe koje pomažu kod težih porođaja onečiste životinju (njene polne organe) prljavim rukama ili različitim predmetima koje koriste prilikom pomoći kod teljenja. Na ovaj način životinja može teže oboljeti ili uginuti od trovanja krvi (sepsa).
Za svaki porođaj treba pripremiti unaprijed sve što je potrebno, kako bi se u slučaju potrebe mogla životinji pružiti pravilna i brza pomoć de se porođaj uspješno i brzo završi.
Životinja koja će porađati treba biti smještena na posebno mjesto u štali. Štale trebaju biti zimi dovoljno tople i snadbjevene svjetlom, jer se porod može desiti noću. Čitavu štalu treba već prije poroda dobro očistiti, a ležaj na koji će se smjestiti krava nastrijeti dovoljnom količinom čiste i suve slame.
Kravu treba pripremiti za porođaj na sljedeći način.
Stidnicu i njenu okolinu treba oprati toplom vodom i sapunom, te obrisati čistom i suvom krpom (osušiti). Ukoliko nije moguće doći do stručnjaka koji će izvršiti porod – treba pripremiti nekoliko tanjih i jačih konopaca koji se dobro prokuvaju, dezinfikuju alkoholom (ili jakom rakijom) i namažu svinjskom masti. Pored toga pripremiti još alkohola, masti ili ulja, makaze koje su predhodno prokuvane i nekoliko čistih krpa.
Osobe koje pomažu kod porođaja i uvlače ruke u porođajne organe moraju prije toga skratiti nokte, ruke dobro oprati četkom i sapunom u što toplijoj vodi, izvršiti dezinfekciju ruku alkoholom (jakom rakijom) i namazati ih sa masti ili uljem.
Da bi se sve ove pripreme pravovremeno izvršile, potrebno je da stočari (vlasnici životinje) znaju tačno vrijeme telenja životinja.
Trajanje steonosti kod krava je od 275 – 300 dana, u prosjeku je oko 280 dana; krave simentalske pasmine nose plod nešto duže od 285 do 292 dana.

POROĐAJ (TELENJE)

Porođaj životinja zavisi od nastupa trudova porodilje i otvaranja porođajnih puteva. Kod porođaja treba razlikovati tri faze:

1. faza otvaranja porođajnih puteva,
2. faza porođaja (sam porođaj),
3. faza nakon porođajnih trudova.

U ovoj fazi se otvaraju porođajni putevi i popraćena je lakšim trudovima.
Druga faza ili porođaj počinje sa veoma jakim trudovima i završava se istiskivanjem ili izlaskom ploda. Sam čin porođaja prate jaki trudovi.
U trećoj fazi tj. nakon završenog porođaja traju i dalje slabi trudovi. Njihov zadatak je da se porođajni organi krave očiste od zaostale plodne vode, da se iz maternice istisne posteljica (pometina), te da se maternica stegne (smanji). Ovi trudovi postepeno slabe te kod krave prestaju četvrtog dana.
Porođaj krave može potrajati do 15 sati, od toga na pripremu same porodilje otpada oko 12 sati, a na sam čin porođaja oko 3 sata. Sam porođaj može potrajati i do 6 sati; ako potraje duže i pri tome je krava u ležećem stavu a pomagači je vuku po podu štale – smatra se teškim porođajem.
Stočar može pomagati pri porođaju samo ako se plod nalazi u normalnom položaju, tj. ukoliko su glava i obe prednje noge u porođajnom kanalu. Izvlačenje ploda (telenje) vrše dva snažnija čovjeka i to samo usporedo sa trudovima krave. Nikako nije dozvoljeno vršiti porođaj izvlačenjem ploda poljoprivrednim ili drugim mašinama (traktor i sl.).

 

Normalan položaj teleta prije porođaja

Pomoć pri porođaju mora biti pravovremena, tj. ni prerana ni prekasna. Prerana pomoć je štetna, jer porođajni putevi još nisu dovoljno otvoreni, a životinja još nema pravih trudova (dovoljno jakih). Nije dobro ni dugo čekati. Tada se tele vrlo teško izvlači, jer životinja nema dovoljno jake trudove ili su već sasvim prestali. Pored toga porođajni putevi su suvi, jer je plodna voda već istekla, a to još više otežava porođaj. Pravo vrijeme za pomoć kod porođaja je kad plodni mjehur pukne, a životinja sama ne može istisnuti plod.
Kod svih težih porođaja treba brzo pozvati veterinarskog stručnjaka da pruži pomoć i upravlja porođajem.
Kod porođaja se ne smije prekinuti spoj teleta sa majkom preko pupčane vrpce prije nego plod dođe na svijet, odnosno dok ne pođe disati. Prekine li se pupak prije, plod se guši i porodi se mrtav. To se često dešava kod zakašnjelih porođaja i nestručne pomoći pri porođaju.
Ako nakon telenja dođe do ispadanja maternice – odmah je potrebno iza porodilje očistiti svu nečistoću, ispod ispale maternice staviti čistu plahtu (čaršaf) i pozvati veterinarskog stručnjaka što prije.
Poslije porođaja tele treba dobro posušiti, izmasirati sa slamom ili sijenom i smjestiti u poseban dio štale (boks). Kada se krava odmori (3-4 sata) vime treba oprati mlakom vodom i sapunom i pustiti tele da sisa. Tele mora što prije posisati prvo majčino mlijeko (kolostrum; grušalina) i treba dnevno da sisa tri do četiri puta. Kravi treba posvetiti posebnu pažnju u smislu njege i ishrane. Treba joj omogućiti da pije mlake vode (najbolje napoja sa stočnim brašnom) tri do četiri puta dnevno i krepke hrane (lijepog sijena, djeteline, repe i sl.). Ako je porođaj protekao uredno kravu treba ponovno pripustiti (osjemeniti) 70-80 dana nakon porođaja (obično se propusti prvo vođenje).

 

Vaše mišljenje o Trapist siru?: