Zemljoradnička zadruga Livač

O nama

U Aleksandrovcu, opština Laktaši, 2006. godine je osnovana Zemljoradnička zadruga Livač, čiji je pokretač i jedan od osnivača Caritas biskupije Banja Luka. Ovo je jedan od projekata Caritasa, sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja stanovništva, te razvoj i unaprjeđenje stočarske proizvodnje. Drugi cilj je, kada dođe do stvaranja profita, da se omogući financiranje aktivnosti socijalnih projekata Caritasa biskupije Banja Luka. Zadruga je, u dosadašnjem radu, proizvodila poljoprivredne proizvode, koje je putem Caritasa besplatno donirala ugroženom stanovništvu (proizvodnja merkantilne pšenice i brašna).
130

Godina tradicije


320

Grla stoke


150

Hektara obradivog zemljišta


2000

Litara mlijeka dnevno


Zadruga je registrirana u skladu sa svim važećim propisima i posjeduje sva neophodna odobrenja od nadležnih institucija za nesmetan rad. Na ovom području, u toku 2003. godine, Caritas biskupije Banja Luka je uz pomoć Caritas Manotove, Caritasa Italiana i drugih Caritasa, izgradio štalu sa popratnim gospodarskim objektima, kapaciteta 140 muznih grla, sa pomoćnim objektima za smještaj junica, teladi i tov bikova. Kompleks se prostire na površini od oko 2,5 hektara, a već sada je formirano matično stado od oko 150 grla, sa tendencijom proširenja istog. Rad na farmi se uspješno odvija već skoro tri godine, sa primjenom svih svjetskih standarda, uz pomoć različitih kako domaćih tako i međunarodnih stručnih institucija. Posebna pažnja se poklanja proizvodnji mlijeka. Farma je počela raditi sa 48 steonih junica, kupljenih u Švajcarskoj koje su stigle 23.11.2003. godine. U toku 2004. godine kupljeno je još 28 grla, rase crveni holštajn, porijeklom iz Njemačke. Trenutno na farmi se nalazi 260 grla stoke, različitih uzrasta. Od toga je oko 100 krava, na muži trenutno je oko 70 grla i dnevna proizvodnja mlijeka se kreće oko 1700 litara. Zadruga samostalno proizvodi i priplodni podmladak i trenutno ima oko 60 junica, različite starosti. Bavimo se i tovom junadi, trenutno oko 30 grla prosječne težine oko 450 kg.
S obzirom da Zadruga poštuje sve Europske standarde u pogledu ishrane životinja i higijene mlijeka, na farmi se vrši i obuka poljoprivrednih proizvođača, kako lokalnog stanovništva tako i korisnika drugih Caritasa, koji rade u sektoru poljoprivrede. Zadruga vrši otkup viška poljoprivrednih proizvoda od lokalnog stanovništva (sijeno, žitarice, kukuruz, itd), zapošljava sezonske radnike i samim tim utiče pozitivno na razvoj poljoprivredne proizvodnje i poboljšanje životnih uvjeta kod istih. Na ovaj način indirektno zapošljavamo još više obitelji. Zadruga je 2007. godine od Vlade Republike Srpske dobila na koncesiju 150 ha zemljišta, na 15 godina, i na tim površinama proizvodi hranu za vlastite potrebe. Zadruga surađuje sa svim relevantnim institucijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje kako iz zemlje tako iz inozemstva. Tu mislimo na, Agencije koje rade u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade RS, Poljoprivrednim fakultetom i Poljoprivrednim institutom iz Banja Luke, Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada (Srbija), Agencijom za pružanje stručnih usluga u stočarstvu iz Mantove (Italija), Mljekarskom udrugom iz Zagreba (Hrvatska), UTEC iz Bremena (Njemačka), te sa mljekarama iz Bosne i Hercegovine. Sa izgradnjom novog objekta kapaciteta 160 muznih grla očekujemo u naredne tri godine dnevnu proizvodnju mlijeka od 6000 litara. Prve godine bi bilo nabavljeno oko 50 steonih junica. Druge godine očekujemo u objektu da bude oko 100 grla (vlastiti podmaldak) i treće godine pun kapacitet.

Struktura Livača

S obzirom da Zadruga poštuje sve Europske standarde u pogledu ishrane životinja i higijene mlijeka, na farmi se vrši i obuka poljoprivrednih proizvođača, kako lokalnog stanovništva tako i korisnika drugih Caritasa, koji rade u sektoru poljoprivrede.
U Aleksandrovcu u toku 2003. godine, Caritas biskupije Banja Luka je uz pomoć Caritasa Mantova i drugih Caritasa, izgradio štalu sa popratnim gospodarskim objektima, kapaciteta 140 muznih grla, sa pomoćnim objektima za smještaj junica, teladi i tov bikova.
Originalni sir Trapist rade redvonici Trapisti. U Banjaluci su sir Trapist počeli proizvoditi još 1882. godine. Sir je bio nadaleko poznat, kao i drugi proizvodi, redovnika samostana Marija Zvijezda.
ZZ “Livač” prvi u proizvodnji električne energije iz bio-gasa.
Osnovali smo i Poljoprivredno resursni centar koji se bavi proizvodnjom povrća u plastenicima površine 1000 m2 i u njima obavljamo i obuku poljoprivrednih proizvođača.

Sertifikat ISO 9001:2008 I HACCP

ZZ Livač je 02.07.2009. godine dobila sertifikate HACCP i standard ISO 9001:2008. Sertifikaciju je izvršila kopmanija Bureau Veritas. Ovo je značajno za sve korisnike naših proizvoda jer im garantiramo sihurnost svih komponenti koje ulaze u sastav našeg sira. Kompletna proizvodnja je pod kontrolom relevantnih institucija tako da su korisnici sigurni da su proizvodi zdravstveno ispravni. S druge strane uprava i menadžment su se obavezali da će sporvoditi sva načela dobrog i transparetnog upravljanja zadrugom. Sertifikati vrijede tri godine, sa gdišnjim kontrolama od starne Burea Veritas. Kopmanija Bureau Veitas je jedna od vodećih kompanija u ovom poslu, sa tradicijom dugom od 1828. godine. Ovim se Zadruga obavezuje da poštuje norme u pogledu kontorle i sigurnosti svojih proizvoda za potrošače. To je samo u nizu nastavaka prilagođavanja uslovima koji važe u zemljama Europske Unije.
  • Zemljoradnička zadruga "Livač" u Aleksandrovcu ima dobro koncipiranu proizvodnju, posebno mlijeka, i pravi kvalitetan sir "trapist"
    Prof. dr Stevo Mirjanić
    ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
  • Pristupačan je i lak za zavoljeti - baš kao i ljudi koji su zaduženi za proizvodnju i čuvanje recepture već više od 100 godina.
    Marlene Srdic
    BBC Travel
74%

ispitanika ocjenjuje trapist sir najvišom ocjenom!

Zadovoljstvo naših potrošača

Nullam eu rutrum ante. Suspendisse rutrum magna sed ex dignissim; nec rutrum sapien placerat. Nulla in dui eget velit faucibus pretium non quis diam massa nunc.