03/04/2017

Zaštita pšenice od korova

Nakon proljetne prihrane pšenice sa KAN -om i toplim vremenom došlo je do pojave korova u usjevima pšenice. Potrebno je da poljoprivredni proizvođači obiđu svoje parcele […]
01/04/2017

U toku je sjetva kukuruza

Na parcelama koje obrađuje ZZ Livač u toku je sjetva kukuruza. Ovo godine je u planu da se sjetva kukuruza obavi na oko 70 ha. Sijemo […]
31/03/2017

Posjeta grupe iz Slovenije ZZ Livač

Dana 28.03.2017. godine uz posredovanje Turističke organizacije grada Laktaši, grupa penzionera, njih trideset, koji se nalaze na rehabilitaciji u hotelu San u Laktašima, su posjetili ZZ […]